ЕКИП

За изпълнение на проекта е предвиден следния екип от страна на община Димитровград:

  1. Ръководител на проект – Диана Дончева;
  2. Счетоводител- Сийка Георгиева;
  3. Технически сътрудник - Пенка Грозева.
Login Form